Profiles of Awardees

  • Home
  • Profiles Of Awardees
Mala Mehta(2015)

Australia

H.E. Mr. Donald Rabindranauth Ramotar(2015)

Guyana

Rajaram Sanjaya(2015)

Mexico

Kanwaljit Singh Bakshi(2015)

New Zealand

Rajmal Parakh(2015)

Oman

Duraikannu Karunakaran(2015)

Seychelles

Essop Essop Goolam(2015)

South Africa

Shah BharathkumarJayantilal(2015)

UAE

Ashraf Palarakunnummal(2015)

UAE

Mahendra Nanji Mehta(2015)

Uganda

Pages

displayNone